fbpx
22 maja 2020

Jak sobie radzić z przepisami RODO


Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej. W pierwszej kolejności należy przypomnieć, iż zgodnie z RODO, naruszeniem ochrony danych osobowych jest każde naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 

Propozycje zapewniające bezpieczeństwo danych:
  • Wprowadzenie procedur zapewniających bezpieczeństwo danych klientów w pracy zdalnej
  • Przekazanie zabezpieczonego sprzętu komputerowego pracownikom zdalnym
  • Wyeliminowanie korzystania z darmowych narzędzi
  • Edukacja i uświadamianie

Formularz kontaktowy