CASE STUDY

Supermarket

Sprzedawca prowadzi konto w branży spożywczej na platformie Allegro, specjalizując się w oferowaniu wysokiej jakości produktów spożywczych. Oferta została skrupulatnie dobrana, bazując na renomowanych producentach, którzy od lat cieszą się uznaniem i zaufaniem klientów. Produkty pochodzące od sprawdzonych dostawców gwarantują najwyższą jakość.

01.

Branża

Wysokojakościowe oliwy i przetwory spożywcze

02.

Problem

Wysoka konkurencja, niska trafność konta, dużo nowych ofert.

03.

Ustalenia

Przed rozpoczęciem kampanii, specjalista szczegółowo przeanalizował dotychczasowe działania przedmiotowego przedsiębiorstwa. Dzięki temu miał możliwość skoncentrowania się na najbardziej rentownych produktach i kategoriach. Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację na rynku i aktualny sezon sprzedażowy, nasz partner podjął decyzję o przeznaczeniu miesięcznego budżetu w wysokości do 4000 zł na prowadzenie kampanii marketingowej. W kontekście założonego budżetu, ustaliliśmy, że minimalny wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI) wynosi 15 zł.

04.

Nasz cel

Głównym celem prowadzonej kampanii było przekroczenie minimalnego wskaźnika zwrotu z inwestycji oraz zwiększenie sprzedaży na nowych produktach. Równie ważne było przeprowadzenie oceny potencjalnego maksymalnego zwrotu, jaki możemy uzyskać przy efektywnym wykorzystaniu budżetu reklamowego, oraz rozwój i poprawienie trafności konta.

Budżet – 4000 zł / miesiąc
CEL – przekroczenie minimalnego zwrotu z inwestycji/rozwój konta oraz zwiększenie sprzedaży na nowych produktach

Działania

Przed rozpoczęciem działań reklamowych na platformie Allegro, specjalista ds. marketingu przeprowadził dokładną analizę dotychczasowych inicjatyw sprzedawcy. Ta staranność pozwoliła nam skoncentrować się na najbardziej dochodowych produktach i kategoriach oferowanych przez naszego partnera. Dzięki synergii naszej eksperckiej wiedzy z precyzyjnie dobraną strategią osiągnęliśmy zadowalające rezultaty w ramach prowadzonej kampanii reklamowej, przy jednoczesnym dążeniu do podniesienia jakości samego konta.

Na początku kampanii opiekun postanowił opracować standardową reklamę produktową, przykładając szczególną wagę do znalezienia optymalnych stawek za kliknięcie dla różnych kategorii produktów. Kiedy kampania zaczęła wykazywać tendencję wzrostową, zdecydowano się na uruchomienie dodatkowej gałęzi kampanii reklamowej, skoncentrowanej na nowo wprowadzonych produktach. Dodatkowo, miejsca emisji zostały poszerzone o platformę Google. W trakcie całego procesu sprzedawca i opiekun kampanii wspólnie doskonalili jakość oraz trafność konta. Wprowadzone przez naszego partnera zalecenia znacząco poprawiły wskaźniki klikalności, co w rezultacie przyczyniło się do wzrostu sprzedaży.

Wykres 1: Wyniki kampanii Allegro Ads z pierwszego miesiąca działań:

Wyniki

W efekcie przeprowadzonych działań, kampania osiągnęła w pierwszym miesiącu współpracy zwrot z inwestycji przekraczający 16 złotych (ustalony minimalny zwrot z inwestycji to 15 zł). Jako, że w trakcie prowadzenia działań, nasz partner zdecydował się na zwiększenie budżetu reklamowego do 4500zł, ostatecznie wykorzystaliśmy 4433,54 zł, generując wartość sprzedaży przekraczającą 75 tys. zł, z czego kampania poświęcona nowym produktom wygenerowała 30 tys. złotych obrotu.

Wykres 2: Wyniki po kilku miesiącach działań:

Wyniki

Po kilku miesiącach współpracy, klient zdecydował się podnieść budżet do 5000 zł. Umożliwiło nam to szybsze wprowadzenie potrzebnych zmian, które były do maksymalizowania zysku sprzedawcy. Zwrot z inwestycji wzrósł z 16 zł do 18 zł co przełożyło się na generowania wartości sprzedaży powyżej 91 tys. zł. Dzięki sukcesywnemu wprowadzaniu zmian na koncie według zaleceń opiekuna, sprzedawca uzyskał tytuł Super Sprzedawcy na platformie Allegro. Klient początkowo generował bez kampanii około 100 tys. zł sprzedaży organicznej. Po nawiązaniu z nami współpracy z samej kampanii zyskał ponad 90 % dotychczasowego przychodu.

Podsumowanie

Całkowity obrót konta wzrósł o 90%, stanowiąc wyraźny dowód na skuteczność wprowadzonych działań. Poprawa jakości konta, przyczyniła się do wzrostu trafności ofert, co w konsekwencji skutkowało obniżeniem kosztów prowadzenia kampanii. Efektywność działań nie tylko przewyższyła oczekiwania, ale również wprowadziła naszego partnera do grona najwyższej klasy sprzedawców w jego kategorii.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami! Nasz zespół jest gotowy odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania, rozwiać wątpliwości i zaproponować indywidualne rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb.